Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na 2021 rok z dziedziny OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW dla zadań zgodnych  z Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem realizacji przedsięwzięć proekologicznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Zarząd funduszu postanowił zwiększyć alokację środków dla zadań dofinansowywanych w formie pożyczek z 40 mln. do 50 mln. zł.