Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

przetargi, zamówienia publiczne itp.

Praca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

OSOBY FIZYCZNE

Poza poniższymi dedykowanymi programami Osoby Fizyczne mogą skorzystać z dodatkowych form pomocy finansowej dostępnych w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz w trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wybierz odpowiednią dziedzinę dofinansowania z menu bocznego (także poniższego menu rozwijanego) aby zobaczyć wspierane typy zadań lub skorzystaj z dedykowanego programu.

 

PRZEDSIĘBIORCY

Wybierz odpowiednią dziedzinę dofinansowania z menu bocznego (także poniższego menu rozwijanego) aby zobaczyć wspierane typy zadań.

 

PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

Wybierz odpowiednią dziedzinę dofinansowania z menu bocznego (także poniższego menu rozwijanego) aby zobaczyć wspierane typy zadań.
POZOSTAŁE PODMIOTY 

Wybierz odpowiednią dziedzinę dofinansowania z menu bocznego (także poniższego menu rozwijanego) aby zobaczyć wspierane typy zadań.
WYBIERZ ODPOWIEDNI RODZAJ BENEFICJENTA
W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT POMOCY FINANSOWEJ W DZIEDZINIE  
OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

WYBIERZ ODPOWIEDNI RODZAJ BENEFICJENTA
W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT POMOCY FINANSOWEJ W DZIEDZINIE  
RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI


WYBIERZ ODPOWIEDNI RODZAJ BENEFICJENTA
W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT POMOCY FINANSOWEJ W DZIEDZINIE  
OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM

WYBIERZ ODPOWIEDNI RODZAJ BENEFICJENTA
W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT POMOCY FINANSOWEJ W DZIEDZINIE  
OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW

WYBIERZ ODPOWIEDNI RODZAJ BENEFICJENTA
W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT POMOCY FINANSOWEJ W DZIEDZINIE  
INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA

WYBIERZ ODPOWIEDNI RODZAJ BENEFICJENTA
W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT POMOCY FINANSOWEJ W DZIEDZINIE  
INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE

Informacje oraz materiały dla beneficjentów WFOŚIGW w Kielcach
 Szczegółowe warunki otrzymania pomocy finansowej w formie przekazania środków finansowych za pośrednictwem:
loading...
loading...