IV. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW


1. WNIOSEK DO DOFINANSOWANIA -ogólny  word
1.1 WNIOSEK DO DOFINANSOWANIA zadania - "Zakładanie, rozwijanie i prowadzenie pasiek pszczelich" word

2. Załącznik według wzoru „E” word 
– pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),  

2.1. Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,

2.2. Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,

2.3. Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,

2.4. Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,

3. Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A” word  , „A1” word lub A2 n doc,

4. Harmonogram realizacji zadania (załącznik C) :
   - ogólnyexcel male

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru „K” word,

6. Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” word,

7. Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” word.

8. Załącznik "L" do wniosku:
- osoby fizyczne n doc
- przedsiębiorcy n doc