II. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

1. WNIOSEK DO DOFINANSOWANIA word

1.1 WNIOSEK DO DOFINANSOWANIA zadania -  AZBEST  word 

2. Załącznik według wzoru „E” word 
– pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),  

2.1. Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,

2.2. Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,

2.3. Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,

2.4. Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,

3. Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A” word, „A1” word lub A2 n doc,

4. Harmonogram realizacji zadania (wybrany załącznik C) :
   - ogólny
   - azbest

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru „K” word,

6. Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” word,

7. Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” word.

8. Załącznik "L" do wniosku:
- osoby fizyczne n doc
- przedsiębiorcy n doc