WODA 1 góra LOGO
Dzięki ogromnemu zainteresowaniu Programem „Moja Woda” w ciągu 2 miesięcy od uruchomienia naboru został wyczerpany planowany budżet programu na 2020 r.
Wnioski można jednak składać do 30.09.2020 r drogą elektroniczną, a do 31.10.2020 r dosłać wersję papierową do WFOŚiGW w Kielcach.
Minister Klimatu, Michał Kurtyka, zapowiedział także kontynuację wsparcia budowy przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę od początku 2021 r