RODZAJ DOFINANSOWANIA - "PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH"
DLA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCHAby uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów zadań w danej dziedzinie zapoznaj się z:


 

DOSTĘPNE TYPY ZADAŃ DO DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W DZIEDZINIE
INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - PRZEDSIĘWZIĘCIA MIĘDZYDZIEDZINOWE


Realizacja zadań wynikających z Programu państwowego monitoringu środowiska.


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.V.2.3. Realizacja zadań wynikających z Programu państwowego monitoringu środowiska.Realizacja zadań wynikających z Programu państwowego monitoringu środowiskaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiskaprzekazanie środków finansowychdo 80 % kosztów kwalifikowanych

Specjalistyczne wyposażenie pojazdów, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.V.2.10. Specjalistyczne wyposażenie pojazdów, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.Specjalistyczne wyposażenie pojazdów, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.państwowe jednostki budżetoweprzekazanie środków finansowychdo 80 % kosztów kwalifikowanych