RODZAJ DOFINANSOWANIA - "PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH"
DLA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCHAby uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów zadań w danej dziedzinie zapoznaj się z:


 

DOSTĘPNE TYPY ZADAŃ DO DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W DZIEDZINIE
OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI


Przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie przed powodzią oraz suszą, wynikające z przepisów prawnych oraz dokumentów programowych w tym zakresie.


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B. I.8. Przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie przed powodzią oraz suszą, wynikające z przepisów prawnych oraz dokumentów programowych w tym zakresie.Przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie przed powodzią oraz suszą, wynikające z przepisów prawnych oraz dokumentów programowych w tym zakresie.Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnejprzekazanie środków finansowychdo 40% kosztów kwalifikowanych


Opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi.


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.1.9. Opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi.Opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi.Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnejprzekazanie środków finansowychdo 80% kosztów kwalifikowanych