Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy bazach edukacji ekologicznej/poza bazami edukacji ekologicznej pod warunkiem, że ww. infrastruktura będzie służyć edukacji ekologicznej przez okres co najmniej 3 lat.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
pożyczka oprocentowana w wysokości 3,0% , z możliwością umorzenia do 10 %do 95 % kosztów kwalifikowanychna okres do 10 lat łącznie z okresem karencji w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy