Szkolenia, konferencje, seminaria skierowane do dorosłych, warsztaty dla dzieci i młodzieży (organizowane przez Województwo Świętokrzyskie)


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacja - Województwo Świętokrzyskiedo 90% kosztów kwalifikowanychnie dotyczy