"Zielone szkoły" dla dzieci i młodzieży prowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 80% kosztów kwalifikowanychnie dotyczy