Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań zgodnych z Listą przedsięwzięć priorytetowych pod warunkiem podjęcia realizacji zadania


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
pożyczka oprocentowana w wysokości 2,0% , z możliwością umorzenia do 20 %do 95 % kosztów kwalifikowanychna okres do 10 lat łącznie z okresem karencji w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy