Wspieranie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do ponoszenia opłat.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacja - Województwo Świętokrzyskiedo 90 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy