Działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 40 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy