Wspieranie opracowania, budowy i wdrożenia systemu informacji przestrzennej jako zintegrowanej platformy do gromadzenia informacji o środowisku, prowadzenia rejestru form ochrony przyrody i udostępnienia informacji o środowisku


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacja - Województwo Świętokrzyskiedo 80 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy