Specjalistyczne wyposażenie pojazdów, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 80 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy