Opracowanie, w tym aktualizacja wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacja - Województwo Świętokrzyskiedo 90 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy