Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
pożyczka oprocentowana w wysokości 3,0% , bez możliwości umorzeniado 95 % różnicy pomiędzy planowanymi kosztami kwalifikowanymi zadania zgodnie z Programem Operacyjnym a wartością uzyskanego dofinansowania ze środków zagranicznychna okres do 15 lat łącznie z okresem karencji w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy