Realizacja zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę jako elementu uzupełniającego dla całości projektu lub istniejącego systemu zorientowanego na poprawę sytuacji ściekowej na danym terenie


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
pożyczka oprocentowana w wysokości 2,5% , z możliwością umorzenia do 20 %do 95 % kosztów kwalifikowanychna okres do 10 lat łącznie z okresem karencji w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy