Zakup sprzętu, urządzeń, pojazdów specjalistycznych niezbędnych do utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu wodno-ściekowego.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
pożyczka oprocentowana w wysokości 2,5% , z możliwością umorzenia do 20 %do 95 % kosztów kwalifikowanychna okres do 10 lat łącznie z okresem karencji w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy