Wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących ujęć wody oraz urządzeń zapewniających dostawy wody dla potrzeb komunalnych.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
pożyczka oprocentowana w wysokości 2,5%do 95 % kosztów kwalifikowanychna okres do 10 lat łącznie z okresem karencji w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy