Sporządzenie inwentaryzacji obszarów cennych przyrodniczo oraz planów ochrony/ planów zadań ochronnych dla parków krajobrazowych


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacja - Województwo Świętokrzyskiedo 90 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy