Przedsięwzięcia wynikające z ustawy o ochronie przyrody


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 40% kosztów kwalifikowanych - w przypadku zadań inwestycyjnych,do 80 % kosztów kwalifikowanych - w przypadku zadań nieinwestycyjnychnie dotyczy