Usuwanie/ unieszkodliwianie obcych gatunków inwazyjnych - barszczy kaukaskich, w tym barszczu Sosnowskiego


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 90 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy