Odbudowa/zasilenie i wzmocnienie populacji zagrożonych i zanikających populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 80% kosztów kwalifikowanych przy zakupie osobników pochodzących z odłowu, do 40 % kosztów kwalifikowanych przy zakupie osobników pochodzących z hodowlinie dotyczy