Urządzanie, zachowywanie i odnawianie terenów zieleni, w tym ochrona starych drzew. Zadrzewienia, sadzenie drzew i krzewów miododajnych oraz o dużej efektywności akumulacji pyłów


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 40% kosztów kwalifikowanychnie dotyczy