Opracowanie wojewódzkich programów leśnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacja - Województwo Świętokrzyskiedo 90% kosztów kwalifikowanychnie dotyczy