Usuwanie (demontaż, transport) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych jak i obiektów gospodarczych o minimalnej wielkości wymienianego pokrycia 500 m2


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
pożyczka oprocentowana w wysokości 3,0% , z możliwością umorzenia do 20 %do 95 % kosztów kwalifikowanychna okres do 10 lat łącznie z okresem karencji w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy