Opracowanie, w tym aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacja - Województwo Świętokrzyskiedo 90 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy