Realizacja programów usuwania wyrobów zawierających azbest przez jednostki samorządu terytorialnego.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacja - Województwo Świętokrzyskiedo 50 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy