Usuwanie (demontaż, transport) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych jak i obiektów gospodarczych o minimalnej wielkości wymienianego pokrycia 500 m2


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacja - Województwo Świętokrzyskiedo 50 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy