LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2017 ROKU

INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE