Propagowanie i wymiana wiedzy w obszarze różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów oraz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza i klimatu.


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.V.1.1. Propagowanie i wymiana wiedzy w obszarze różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów oraz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza i klimatu.1. Szkolenia, konferencje, seminaria skierowane do dorosłych, warsztaty dla dzieci i młodzieży.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewoda świętokrzyskiprzekazanie środków finansowychdo 90 % kosztów kwalifikowanych
B.V.1.1. Propagowanie i wymiana wiedzy w obszarze różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów oraz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza i klimatu.2. Warsztaty, wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewoda świętokrzyskiprzekazanie środków finansowychdo 80 % kosztów kwalifikowanych