Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.V.1.2. Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie idei zrównoważonego rozwojuProgramy edukacyjne, konkursy, materiały drukowane i multimedialne, kampanie informacyjno-edukacyjne, inne projekty edukacyjne. Kampanie informacyjno-edukacyjne prowadzone z wykorzystaniem środków masowego przekazu - telewizji, radia i prasy.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewoda Świętokrzyski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiskaprzekazanie środków finansowychdo 80 % kosztów kwalifikowanych; kampanie informacyjno - edukacyjne prowadzone z wykorzystaniem środków masowego przekazu: koszty produkcji programów i spotów - do 50 % k.kw; koszty emisji programów i spotów - do 50 % k.kw.; wydruk/emisja artykułów prasowych - do 50 % k.kw. Film: produkcja i emisja, czas trwania - minimum 15 minut, tłoczenie/ powielanie kopii filmu na nośnikach elektronicznych - do 70 % k.kw.