Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.V.1.3. Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy bazach edukacji ekologicznej/poza bazami edukacji ekologicznej pod warunkiem, że ww. infrastruktura będzie służyć edukacji ekologicznej przez okres co najmniej 3 lat.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewoda świętokrzyskiprzekazanie środków finansowychdo 50 % kosztów kwalifikowanych