Specjalistyczne wyposażenie pojazdów, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.V.2.10. Specjalistyczne wyposażenie pojazdów, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.Specjalistyczne wyposażenie pojazdów, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.państwowe jednostki budżetoweprzekazanie środków finansowychdo 80 % kosztów kwalifikowanych