Przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie przed powodzią oraz suszą, wynikające z przepisów prawnych oraz dokumentów programowych w tym zakresie.


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B. I.8. Przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie przed powodzią oraz suszą, wynikające z przepisów prawnych oraz dokumentów programowych w tym zakresie.Przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie przed powodzią oraz suszą, wynikające z przepisów prawnych oraz dokumentów programowych w tym zakresie.Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnejprzekazanie środków finansowychdo 40% kosztów kwalifikowanych