Priorytet Główny.


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
A. Priorytet GłównyZadania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznychpaństwowe jednostki budżetoweprzekazanie środków finansowychdo 10% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami kwalifikowanymi zadania zgodnie z Programem Operacyjnym a wartością uzyskanego dofinansowania ze środków zagranicznych