Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.IV.1.1 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody1. Sporządzenie inwentaryzacji obszarów cennych przyrodniczo oraz planów ochrony/ planów zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaprzekazanie środków finansowychdo 90 % kosztów kwalifikowanych
B.IV.1.1 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody2. Przedsięwzięcia wynikające z ustawy o ochronie przyrody.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaprzekazanie środków finansowychdo 40% kosztów kwalifikowanych - w przypadku zadań inwestycyjnych,
B.IV.1.1 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody3. Budowa, remont, odbudowa ptasich gniazd, budek, skrzynek dla ptaków oraz zakup/wykonanie hoteli dla owadów.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaprzekazanie środków finansowychdo 80 % kosztów kwalifikowanych
B.IV.1.1 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody4. Renaturyzacja dolin rzecznych cennych przyrodniczo.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaprzekazanie środków finansowychdo 40 % kosztów kwalifikowanych