RODZAJ DOFINANSOWANIA - "PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH"
DLA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCHAby uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów zadań w danej dziedzinie zapoznaj się z:


 

DOSTĘPNE TYPY ZADAŃ DO DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W DZIEDZINIE
OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW


Priorytet Główny.


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
A. Priorytet GłównyZadania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznychpaństwowe jednostki budżetoweprzekazanie środków finansowychdo 10% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami kwalifikowanymi zadania zgodnie z Programem Operacyjnym a wartością uzyskanego dofinansowania ze środków zagranicznych


Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.IV.1.1 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody1. Sporządzenie inwentaryzacji obszarów cennych przyrodniczo oraz planów ochrony/ planów zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaprzekazanie środków finansowychdo 90 % kosztów kwalifikowanych
B.IV.1.1 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody2. Przedsięwzięcia wynikające z ustawy o ochronie przyrody.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaprzekazanie środków finansowychdo 40% kosztów kwalifikowanych - w przypadku zadań inwestycyjnych,
B.IV.1.1 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody3. Budowa, remont, odbudowa ptasich gniazd, budek, skrzynek dla ptaków oraz zakup/wykonanie hoteli dla owadów.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaprzekazanie środków finansowychdo 80 % kosztów kwalifikowanych
B.IV.1.1 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody4. Renaturyzacja dolin rzecznych cennych przyrodniczo.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaprzekazanie środków finansowychdo 40 % kosztów kwalifikowanych


Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, realizowane na terenach zieleni dostępnych publicznie


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.IV.1.3. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, realizowane na terenach zieleni dostępnych publicznieUrządzanie, zachowywanie i odnawianie terenów zieleni, w tym ochrona starych drzew. Zadrzewienia, sadzenie drzew i krzewów miododajnych oraz o dużej efektywności akumulacji pyłów.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaprzekazanie środków finansowychdo 40 % kosztów kwalifikowanych