Wyposażenie/doposażenie baz edukacji ekologicznej (ośrodków/centrów/sal edukacyjnych (z wyłączeniem sal w szkołach, przedszkolach) zlokalizowanych na terenie wojewodztwa świętokrzyskiego, które prowadzą edukację ekologiczną w oparciu o własny, przyjęty do realizacji program edukacji ekologicznej na okres co najmniej 3 lat, w sprzęt, w tym elementy wyposażenia, pomoce dydaktyczne, wydawnictwa służące prowadzeniu edukacji ekologicznej


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
pożyczka oprocentowana w wysokości 3,0% , z możliwością umorzenia do 15 %do 95 % kosztów kwalifikowanychna okres do 10 lat łącznie z okresem karencji w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy