"Zielone szkoły" dla dzieci i młodzieży prowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 40 % kosztów kwalifikowanych. Kampanie informacyjno - edukacyjne prowadzone z wykorzystaniem środków masowego przekazu: koszty produkcji programów i spotów, koszty emisji programów i spotów, wydruk/emisja artykułów prasowych - do 40 % k.kw. Film: produkcja i emisja, czas trwania - minimum 15 minut, tłoczenie/ powielanie kopii filmu na nośnikach elektronicznych - do 40 % k.kw.nie dotyczy
dotacjado 50 % kosztów kwalifikowanych; Kampanie informacyjno - edukacyjne prowadzone z wykorzystaniem środków masowego przekazu: koszty produkcji programów i spotów - do 50 % k.kw; koszty emisji programów i spotów - do 50 % k.kw.; wydruk/emisja artykułów prasowych - do 50 % k.kw. Film: produkcja i emisja, czas trwania - minimum 15 minut, tłoczenie/ powielanie kopii filmu na nośnikach elektronicznych - do 50 % k.knie dotyczy
dotacjado 80 % kosztów kwalifikowanych; Kampanie informacyjno - edukacyjne prowadzone z wykorzystaniem środków masowego przekazu: koszty produkcji programów i spotów - do 50 % k.kw; koszty emisji programów i spotów - do 50 % k.kw.; wydruk/emisja artykułów prasowych - do 50 % k.kw. Film: produkcja i emisja, czas trwania - minimum 15 minut, tłoczenie/ powielanie kopii filmu na nośnikach elektronicznych - do 70 % k.kwnie dotyczy