Wyposażenie/doposażenie baz edukacji ekologicznej (ośrodków/centrów/sal edukacyjnych (z wyłączeniem sal w szkołach, przedszkolach) zlokalizowanych na terenie wojewodztwa świętokrzyskiego, które prowadzą edukację ekologiczną w oparciu o własny, przyjęty do realizacji program edukacji ekologicznej na okres co najmniej 3 lat, w sprzęt, w tym elementy wyposażenia, pomoce dydaktyczne, wydawnictwa służące prowadzeniu edukacji ekologicznej


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 40% kosztów kwalifikowanychnie dotyczy
dotacjado 50% kosztów kwalifikowanychnie dotyczy