Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy bazach edukacji ekologicznej/poza bazami edukacji ekologicznej pod warunkiem, że ww. infrastruktura będzie służyć edukacji ekologicznej przez okres co najmniej 3 lat.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 40% kosztów kwalifikowanychnie dotyczy
dotacjado 50% kosztów kwalifikowanychnie dotyczy