Projekty edukacyjne i kampanie informacyjno - edukacyjne w mediach publicznych i regionalnych


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 60% kosztów kwalifikowanychnie dotyczy
dotacjado 50% kosztów kwalifikowanychnie dotyczy