Realizacja zadań ujętych w programach ochrony przed hałasem.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 40 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy