Odbudowa/zasilenie i wzmocnienie populacji zagrożonych i zanikających populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
pożyczka oprocentowana w wysokości 2,5% , z możliwością umorzenia do 20 %do 95 % kosztów kwalifikowanychna okres do 10 lat łącznie z okresem karencji w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy
pożyczka oprocentowana w wysokości 3% , z możliwością umorzenia do 15 %do 95 % kosztów kwalifikowanychna okres do 10 lat łącznie z okresem karencji w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy