Utrzymanie terenów zieleni.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
pożyczka oprocentowana w wysokości 3% , z możliwością umorzenia do 10 %do 95 % kosztów kwalifikowanychna okres do 10 lat łącznie z okresem karencji w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy