Renaturyzacja dolin rzecznych cennych przyrodniczo.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 80 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy