Renaturyzacja dolin rzecznych cennych przyrodniczo.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 80% kosztów kwalifikowanych przy zakupie osobników pochodzących z odłowu do 40 % kosztów kwalifikowanych przy zakupie osobników pochodzących z hodowlinie dotyczy