Zapobieganie i likwidacja szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacjado 80 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy